Колледждин тарыхы

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Агрардык экономикалык колледжи (мурунку аталышы – Нарын айыл-чарба техникуму) Нарын шаарынын батышында, Ак-Коргон аймагында жайгашкан. Колледж алгач 1938-1939-жылдарда Кыргыз ССРинин Тянь-Шань округунун бир жылдык айыл чарба мектеби болуп ачылган.

1939-1947-жылдарда Кыргыз ССРинин Тянь-Шань облусунун бир жылдык айыл чарба мектеби болуп кайра түзүлгөн.

1948-1962-жылдарда Кыргыз ССРинин Тянь-Шань облусунун Айыл чарба техникуму болуп өзгөртүлгөн.

1975-жылы Кыргыз ССР Министрлер Советинин 3-октябрь №504 Токтомунун негизинде Нарын айыл чарба техникуму болуп кайрадан түзүлгөн.

1986-жылы Кыргыз ССР Министрлер Советинин 11-октябрь №533 Токтомунун жана Кыргыз ССРинин Мамлекеттик Агро-өнөр жайынын 1986-жылы 22-ноябрь №355 буйругунун негизинде Тянь-Шань районунун Карл Маркс атындагы колхозуна бириктирилип, Нарын айыл-чарба техникумунун (НАЧТнын) базасында Нарын совхоз-техникуму түзүлгөн.

1991-жылы Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана азык-түлүк Министрлигинин 9-июль №116 буйругу менен Нарын айыл чарба техникуму болуп кайрадан өзгөрүлгөн.

1996-жылдын 22-майынан тартып техникум Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен Нарын мамлекеттик университетинин алдындагы структуралык бөлүм катарында ишин алып келет.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2008-жыл 7-август №487/1 буйругун негизинде НМУнун алдындагы Айыл чарба техникумунун аталышы Агрардык-экономикалык колледж болуп өзгөртүлгөн.

НМУнун Агрардык экономикалык колледжи кырк жылдан ашкан мезгил ичинде облустун айыл-чарбасы үчүн керектүү атайын орто звенодогу 4000ге жакын адистерди: зоотехниктерди, веттехниктерди, айыл-чарбасынын механиктерин, агрономдорду, тери, жүндү алгачкы иштетүү технологдорун, бухгалтер-экономисттерди, агроном-экологдорду, унаада жук ташууну уюштуруу жана башкаруу, электр станциялары, системалары жана тармактары, эсептөө техникасын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө, тигүү буюмдарын моделдештирүү жана конструкциялоо адистерин  даярдап чыгарууда. Колледждин бүтүрүүчүлөрү облустун мал чарбасынын жана талаачылыктын өнүгүшүнө жана мекеме ишканалардын иштөөсүнө көптөгөн салымдарын кошуп келүүдө.

Учурда НМУнун Агрардык экономикалык колледжинде адистерди даярдоодо профессионалдуу кадрлар – ветеринария илимдеринин эки кандидаты, бир профессор, ошондой эле Кыргыз агрардык университетин, Ташкент мамлекеттик университетин бүтүрүшкөн жогорку билимдүү, көп жылдык практикалык тажрыйбасы бар адис-окутуучулар жана билим берүүнүн беш мыктысы эмгектенишет.

2008-2009 окуу жылынан баштап колледж 9-класстын бүтүрүүчүлөрүн кабыл ала баштады. Биринчи окуу жылы алар орто мектептин 10-11-класстарынын материалдарын жыйынтыктап, экинчи курстан баштап адистик боюнча сабактарды өздөштүрө башташат.

Колледждин студенттери өндүрүштүк практикаларын түзүлгөн келишимге ылайык облустук мекемелерде, лабораторияларда жана коруктарда өткөрүшөт.

2013-жалдан баштап Нарын мамлекеттик университетинин алдындагы Техникалык колледж  Агрардык экономикалык колледждин курамына кирип “Электр станциялары жана тармактары”, “Компьютерди тейлөө жана оңдоо”, “Унаада жүк ташууну уюштуруу жана башкаруу”, “Тигүү буюмдарын моделдөө жана конструкциялоо” деген бир нече адистиктер кошулду. Бүгүнкү күндө Агрардык-экономикалык колледждинде 12 адистик боюнча кадрларды даярдоодо.

2008-жылы Колледж эл аралык аренага чыга баштады. Евросоюздун TEMPUS программасынын алкагында Германиянын Бавария аймагындагы Вайенштефан университети, GTZ (техникалык жардам берүү борбору) уюму жана Вайнштефан университетинин каржылоосунда 1 компьютердик класс менен жабдылган

Айыл-чарбасындагы адистиктер боюнча окуп жаткан студенттер немец тилин өздөштүрүшүп Лого, JD-EAST, PRAXX программалары аркылуу Германиядан окуусун улантууга же стажировкага барууга мүмкүнчүлүктөрү бар.

Азия өнүктүрүү Банкынын “Кесиптик билим берүү жана көндүмдөрдү өнүктүрүү” Экинчи долбоорунун алкагында колледждин материалдык техникалык базасы бир топ чыңдалып, 7 500 000 сомго аудиториялар, лабораториялар ремонттолуп, окуу каражаттары жана жабдыктар менен жабдылды.

2018-2023-жылдарга багытталган Азия өнүктүрүү банкы тарабынан финансылык каржыланган «Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр» секторун өнүктүрүү программасын (грант №0552 –KGZ 3 жана грант №0553KGZ) ‘эффективдүү ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин тандоо комиссиясынын 2018-жылдын 13-февралындагы сунуштоосунун жана чен белгилерине ылайык кесиптик орто окуу жайларынын баалоосунун жыйынтыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 21-март 2018-жылындагы №271/1 «Кесиптик орто окуу жайларынын тизмесин бекитүү жөнүндөгү» буйругунун негизинде Кыргыз Республикасындагы 160 колледж-лицейлердин арасынан “Алдыңкы тажрыйба борбору” катары республика боюнча тандалган 5 колледждин бири катары Нарын агрардык-экономикалык колледжи тизмеге кирди. Долбоордун каржылануусунун  жалпы суммасы 5 колледжге 18 000 000 долларды түзөт.

Долбоордун шарты боюнча жана Нарын регионундагы жашоочуларынан орто кесиптик билим берүүдөгү кесипке болгон талдоону, сурамжылоодогу жыйынтыктар менен жумуш берүүчүлөрдүн буйрутмасынын негизинде регионубуздагы приоритеттүү деп төмөндөгү 4 адистик тандалып алынып, долбоордун башкы өкүлчүлүгүнө сунушталды.

  1. Ветеринария адистиги;
  2. Электр чордондору, торлор жана системалар адистиги;
  3. Экология жана айлана чөйрөнү коргоо адистиги;
  4. Айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы (сүт жана эт азыктарын).

Сунушталган адистиктер долбоордун башкы өкүлчүлүгү тарабынан жактырылып, жыйынтыктоочу тандоодон өткөрүлсө колледждин материалдык-техникалык базасын чыңдоого жана окуу процессин жакшыртууга ири суммадагы каражаттар бөлүнмөкчү.